Działalność nierejestrowa

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Od lipca 2023 r. w działalności nierejestrowej wchodzą bardzo istotne zmiany. Zwiększa się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak też procentowy udział tej kwoty, w ramach której można prowadzić działalność bez rejestrowania w CEiDG. Dowiedz się więcej - zapoznaj się z odświeżonym tekstem.

***Aktualizacja 11 lipca 2023 r.***

Przypomnijmy, że jest to formuła działalności wprowadzona 30 kwietnia 2018 r. w tzw. Konstytucji biznesu [link do serwisu zewnętrznego], która może być użyteczna z punktu widzenia producenta. Skorzysta z niej osoba - w naszym przypadku producent, który:

- w żadnym miesiącu nie osiągnie przychodu należnego ze swojej działalności w kwocie przekraczającej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (od dnia 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł),

- w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej.

Działalność nieewidencjonowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej, ponadto wyklucza się typy działalności wymagających koncesji, licencji czy pozwolenia. Szczegóły w przejrzysty sposób opisano w serwisie www.biznes.gov.pl

W tej formule nie musimy się martwić o składki do ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, a w wielu przypadkach również o VAT [link do odpowiedniej zakładki] oraz o kasę fiskalną [link do odpowiedniej zakładki]. W tej formule, wg. stanu na 1.07.2023 r. możemy więc osiągnąć nie więcej niż 2700 zł brutto przychodu (nie mylić z dochodem. Przychodem jest cała należność, którą wpłaca klient z tytułu nabycia produktów). Wymogiem jest prowadzenie rejestru sprzedaży. Działalność w tej formie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, odpowiednie wartości wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym wypełniając PIT 36. Warto wiedzieć, że prowadząc działalność nieewidencjonowaną, jak najbardziej możemy wystawiać faktury [link do odpowiedniej zakładki].

Fragment formularza PIT36. Czerwoną obwódką oznaczono pola 107-110 właściwe do wpisywania przychodu, kosztów jego uzyskania i naliczania dochodu lub straty

Uwaga - jeśli w jakimkolwiek miesiącu przekroczymy limit - nawet o złotówkę - jesteśmy zobowiązani w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu dopełnić formalności związanych z założeniem normalnej działalności gospodarczej. Rejestr przychodu warto prowadzić bardzo solidnie. Jeśli twoja ewidencja będzie prowadzona w sposób nierzetelny lub nie będzie prowadzona w ogóle, a na podstawie dokumentacji nie będzie możliwe ustalenie wartości sprzedaży, to organ podatkowy sam określi wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego.

Jeżeli nie będzie można określić przedmiotu opodatkowania, to kwota podatku zostanie ustalona na 22%.


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. działalności nieewidencjonowanej [link do serwisu zewnętrznego]

Powrót na początek strony