Działalność nierejestrowana

Możliwe, że jeśli przy sprzedaży produktów lokalnych nie przekraczasz miesięcznie połowy przychodu względem wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, możesz prowadzić tzw. działalność nieewidencjonowaną. Dowiedz się więcej.

Stosunkowo nową, wprowadzoną 30 kwietnia 2018 r. w tzw. Konstytucji biznesu [link do serwisu zewnętrznego], formą działalności, która może być użyteczna z punktu widzenia producenta, jest działalność nieewidencjonowana. Z tej formy skorzystać może osoba - w naszym przypadku producent, który:

- w żadnym miesiącu nie osiągnie przychodu należnego ze swojej działalności w kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł),

- w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej.

Działalność nieewidencjonowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej, ponadto wyklucza się typy działalności wymagających koncesji, licencji czy pozwolenia.

W tej formule nie musimy się martwić o składki do ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, a w wielu przypadkach również o VAT [link do odpowiedniej zakładki] oraz o kasę fiskalną [link do odpowiedniej zakładki]. W tej formule możemy więc osiągnąć nie więcej niż 1400 zł brutto przychodu (nie mylić z dochodem. Przychodem jest cała należność, którą wpłaca klient z tytułu nabycia produktów). Wymogiem jest prowadzenie rejestru sprzedaży. Działalność w tej formie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, odpowiednie wartości wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym wypełniając PIT 36. Warto wiedzieć, że prowadząc działalność nieewidencjonowaną, jak najbardziej możemy wystawiać faktury [link do odpowiedniej zakładki].

Fragment formularza PIT36. Czerwoną obwódką oznaczono pola 107-110 właściwe do wpisywania przychodu, kosztów jego uzyskania i naliczania dochodu lub straty

Uwaga - jeśli w jakimkolwiek miesiącu przekroczymy kwotę przychodu w wysokości przekraczającej połowę miesięcznego wynagrodzenia (czyli np. 1401 zł), jesteśmy zobowiązani w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu dopełnić formalności związanych z założeniem normalnej działalności gospodarczej.


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. działalności nieewidencjonowanej [link do serwisu zewnętrznego]