„Miód podlaski” – regionalny system promocji

*aktualizacja 14.06.2021 r.* Akcja zakończona. Jesteś pszczelarzem z regionu? Mamy nowy system identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” z logotypem Województwa Podlaskiego! Możesz dostać od nas zgodne z nim etykiety! Zapraszamy do współpracy.

***Aktualizacja 14 czerwca 2021 r. ***

Dziękujemy wszystkim za współpracę - przesyłki powinny już trafić do adresatów (ostatnie zakrętki zostały wysłane w piątek 11 czerwca).

***Aktualizacja 26 maja 2021 r. ***

Etykiety zostały przekazane do produkcji. Powinny trafić do zainteresowanych nie później niż 15 czerwca 2021 r.

***Aktualizacja 4 maja 2021 r. ***

Zamykamy nabór na listę rezerwową w ramach etykiet finansowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Pszczelarzy zainteresowanych nabyciem zestawów etykiet na własny koszt prosimy o kontakt: produkty@wrotapodlasia.pl . Informujemy, że zestaw na 200 słoików (zakrętka i komplet etykieta/ naklejki) kosztuje ok. 100 zł + koszty dostaw.

***Aktualizacja 28 kwietnia 2021 r. ***

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie na druk i dostawę etykiet. Z uwagi na otrzymanie korzystnej oferty uruchamiamy nabór na listę rezerwową - dla osób, które nie zdążyły zgłosić się w pierwszym terminie. Według szacunków będziemy w stanie uwzględnić ok. 2-3 dodatkowe zgłoszenia.

Zasady zapisu na listę rezerwową:

1. Na jednego pszczelarza nie więcej niż 6 zestawów.
2. Łącznie lista rezerwowa podlega ograniczeniu kwotowemu dostępnej puli środków.
3. Nabór na listę jest zamykany po przekroczeniu limitu wolnych środków lub do czasu wysłania zlecenia do drukarni (w zależności, co nastąpi wcześniej),
4. Zgłoszenie na listę rezerwową wymaga zgłoszenia się mailowego na adres produkty@wrotapodlasia.pl (zainteresowani otrzymają zwrotnie dalsze instrukcje).
5. Zastrzegamy, że zapotrzebowanie ostatniego z listy rezerwowej może zostać zmniejszone do aktualnego limitu.
6. Decyduje kolejność zgłoszeń wprowadzonych do systemu.

***Aktualizacja 30 marca 2021 r. ***

Prace nad uruchomieniem dostaw etykiet i zakrętek dla pszczelarzy, którzy zgłosili się do systemu wizualizacji "Miód podlaski" trwają. Niestety nie obędzie się bez opóźnień - mieliśmy nadzieję na uruchomienie dostaw jeszcze w kwietniu, niemniej jednak z przyczyn proceduralnych jesteśmy zmuszeni ponowić postępowanie na druk etykiet. Dobra wiadomość jest taka, że uzyskaliśmy korzystną ofertę na dostawy zakrętek. Liczymy, że pierwsze zestawy trafią do Państwa na przełomie maja i czerwca. O postępach będziemy informować poprzez aktualizację tego wątku. 

***

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął dziś (czwartek, 14 stycznia 2021 r.) uchwałę w sprawie zasad używania i wykorzystywania systemu identyfikacji wizualnej „Miód podlaski”. Zgodnie z nią każdy pszczelarz z regionu wprowadzający miód do sprzedaży (według obowiązujących wymogów prawnych) i zainteresowany promocją swoich produktów w wojewódzkiej bazie produkty.podlaskie.eu [link do serwisu zewnętrznego], może uzyskać zestawy etykiet w ilości do 2000 słoików (adekwatnie do skali produkcji własnej).

- Zależało nam, aby doskonałej jakości miody z Podlaskiego były łatwo dostrzegalne dla klienta, a jednocześnie, aby pszczelarze uzyskali dostęp do bardzo prostego i wiarygodnego systemu promocji i ochrony – wyjaśnia Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Każdy, kto kupi „Miód podlaski” z naszą etykietą ma pewność, że nabywa produkt od lokalnego pszczelarza, który sam doglądał swych pszczół. Każdą pasiekę odwiedzają nasi pracownicy, a wyniki wizytacji możecie Państwo ocenić na stronie produkty.podlaskie.eu.

Na elementy systemu składają się etykiety, banderole oraz odpowiednie zakrętki w wariancie białym i czarnym. Ponadto pszczelarze mogą wybierać spośród następujących rodzajów zestawów, które zostaną uzupełnione o indywidualne dane producenta:

-Miód podlaski [uniwersalny- dop. red],
-Miód podlaski nektarowy wielokwiatowy,
-Miód podlaski z terenów leśnych,
-Miód podlaski nektarowo-spadziowy.

Etykiety zostały zweryfikowane pod względem prawidłowości danych tam zawartych pod kątem odpowiednich przepisów.

Złożenie wniosku o etykiety jest bardzo proste – wystarczy wypełnić formularz on-line [kliknij aby otworzyć formularz].

Nabór trwa do 15 lutego 2021 r. (w miarę dostępności środków może zostać wydłużony). O przyznaniu zestawów „Miód podlaski” decyduje kolejność prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

System identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” powstał w celu popularyzacji produktów lokalnego pszczelarstwa, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich promocji. Jest to inicjatywa o charakterze partnerskim, która ma za zadanie z jednej strony promować lokalne produkty poprzez markę Województwa Podlaskiego, z drugiej zaś promować region poprzez wartościowe produkty tu występujące. Dodatkowym walorem systemu jest zapoznawanie pszczelarzy z zasadami prawidłowego etykietowania oraz z szeroko rozumianą promocją jakości żywności.

Szczegóły dotyczące zasad współpracy w ramach systemu identyfikacji wizualnej określone są w Regulaminie używania i wykorzystywania systemu identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” z logotypem Województwa Podlaskiego.

Regulamin [kliknij, aby pobrać regulamin - plik .pdf 513KB]

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, UMWP

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, tel.: 85-66-54-826, produkty@wrotapodlasia.pl