Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tymi oto słowy, 16 sierpnia 2018 r., Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nam patronat:

Szanowny Panie Marszałku,

przychylając się do Pana prośby obejmuję patronatem honorowym przedsięwzięcie pn. „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego".

Doceniam powstanie inicjatywy mającej na celu zapewnienie spójnej polityki informacyjno-doradczej w województwie podlaskim dotyczącej propagowania produktów lokalnych i żywności wysokiej jakości. Wszelkie działania przyczyniające się do upowszechnienia wśród konsumentów wiedzy o walorach polskiej żywności zasługują na uznanie.

 Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obok dopisek "Patronat honorowy"

Pobierz skan listu [plik pdf 295 KB]