O PCPL

Jednym z istotnych zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich jest segment produktów lokalnych. Mając na uwadze potrzebę usystematyzowania komunikacji na linii samorząd terytorialny-społeczeństwo powstała inicjatywa Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego (PCPL), pod szyldem której realizowane są działania wspierające żywność wysokiej jakości. PCPL funkcjonuje w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Misją Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego jest wzrost dobrobytu mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego oraz zapewnienie konsumentom dostępu do smacznych, świeżych, możliwie niedrogich i wartościowych pod względem odżywczym produktów rolnych i środków spożywczych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów środowiska naturalnego.

Jesteśmy po to, aby ułatwić producentom zrozumienie przepisów, które związane są z produkcją żywności. Mamy też za zadanie sieciowanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami celem tworzenia otoczenia administracyjnego przyjaznego produktowi lokalnemu. Zajmujemy się również bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi. Zachęcamy do współpracy i wymiany doświadczeń, efektami których będzie zwiększenie dostępności do świetnej jakości żywności pochodzącej z województwa podlaskiego.

Inicjatywa „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego” została powołana w 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego [link otwiera uchwałę w serwisie zewnętrznym], a patronat [link otwiera odpowiednią zakładkę] nad nią objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uwaga: przeglądając stroną zwracaj uwagę również na zakładki rozwijane w menu bocznym!

Grafika w formie zrzutu ekranu obrazuje strzałkami rozwijany charakter menu