Kontakt

Zapraszamy do współpracy! Jesteśmy dostępni mailowo, telefonicznie - możemy też umówić się na spotkanie.

***aktualizacja 12.12.2019 - zmiana siedziby***

Informujemy, że można już do nas dzwonić.

***aktualizacja 26.11.2019 - zmiana siedziby***

Inicjatywa Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego działa przy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok
pokój nr 311 (III piętro)

tel. 85 66 54 826

produkty@wrotapodlasia.pl