Przepisy prawne LPT

Dowiedz się jaka ustawa reguluje funkcjonowanie Listy Produktów Tradycyjnych oraz zapoznaj się z nią.

Rejestrowanie produktów odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych [odnośnik prowadzi do ustawy, otwiera się w tym samym oknie] (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 915).

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z jej treścią (procedurę opisano w rozdziale 8, w art. 47-56).