Dofinansowanie

LEADER (RLKS): perspektywa finansowa 2014-2020 dobiega końca, więc kurczą się też możliwości uzyskania wsparcia w ramach środków UE. Z uwagi na fakt, że w województwie podlaskim wdrażany jest wielofunduszowy instrument RLKS (program LEADER) w formule realizowanej bezpośrednio przez lokalne grupy działania, w pierwszej kolejności należy właśnie tam się udać.

Więcej informacji o programie LEADER znajdziesz na tej stronie [link do serwisu zewnętrznego] (oraz bezpośrednio na stronach poszczególnych LGD).

PROW 2014-2020: Należy też śledzić stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [link do serwisu zewnętrznego].

PIFE: Pamiętajmy, że informację ogólną o możliwościach uzyskania dofinansowania można pozyskać kontaktując się z konsultantem Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich [link do serwisu zewnętrznego].

Nowa perspektywa UE: Warto trzymać rękę na pulsie również w kontekście perspektywy finansowej UE po roku 2020, gdyż według założeń strategicznych nowy „PROW” będzie kładł duży nacisk na kwestie jakości żywności. Na stronach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego będziemy informować na bieżąco o perspektywach uzyskania wsparcia. Zapoznaj sie z projektem rządowej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 [link do serwisu zewnętrznego]